Baan Onderhoud

Door de sluiting vanwege de Corona crisis kwam er tijd vrij voor hoognodig onderhoud aan de fairways en greens. De afgelopen weken zijn de diverse kale plekken op de fairways al aangepakt en zullen de komende weken van graszoden worden voorzien

Afgelopen week zijn de greens geprikt met holle pennen. Dat wil zeggen dat er honderden pluggen grond uit de green gehaald worden waardoor de graswortels lucht en ruimte krijgen en er weer “vering”in de green komt

nadat de op de green liggende plugjes verwijderd zijn en schoongemaakt, kan de green waar nodig gewalst worden voor een egaler oppervlak. Het prikken en schoonmaken is bij alle 18 greens inclusief de oefengreen gebeurd.

Na het reinigen en evt walzen worden de greens dik bestrooid met zand (bezanden) dit zand wordt zoveel mogelijk in de gaatjes geveegd om een open structuur te houden. Hiermee is een begin gemaakt.

De komende weken zullen de greens bezand, geveegd, bijgezaaid, opnieuw bezand en waar nodig wederom gewalst worden. Dan is het een kwestie van goed vochtig houden en de natuur zijn werk laten doen.