Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van golfclub de Molenhoek, gevestigd te Molenhoek, hierna te noemen: de Golfclub

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan leden WTC Molenhoek (WTC=bestuur en wedstrijdleiding)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Golfclub uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor het functioneren van de golfclub en haar activiteitenen waar u toestemming voor gegeven heeft, tenzij de golfclub wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Een tabel met persoonsgegevens en hun bestemmingen, bewaartermijnen, beveiligingen ligt voor leden ter inzage bij de leden van de WTC

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de golfclub op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de golfclub deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de golfclub hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De golfclub treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de golfclub. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De golfclub raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De golfclub past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de golfclub raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de golfclub er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Wedstrijd gegevens

Met enige regelmaat wordt er een wedstrijd uitslag/indeling gepresenteerd en een handicap overzicht aangepast op deze website (gc-molenhoek.nl en alle onderliggende pagina’s na de .nl). Hierbij zijn de namen, geslacht en resultaten van de leden openbaar in te zien. Middels een mail van Gijs van den Berg zijn alle leden hier op 22-05-2018 22:46 over geraadpleegd.

Hallo Pitch & Putters,

Het blijkt dat de nieuwe wetgeving over de behandeling van persoonsgegevens ook impact heeft voor ons simpele clubje aangezien wij ook persoonsgegevens, namen,adressen,e-mail adressen, foto’s op allerlei manieren gebruiken, publiceren en vastleggen. (website e-golf,email, enz.enz.)

Hiervoor moeten wij als WTC een aantal zaken regelen op het gebied van deze gegevens.

Zoals het vastleggen welke gegevens we waar en door wie gebruikt worden, hoe we deze beveiligd hebben, voor wie ze beschikbaar zijn.

Een ander punt wat uit deze wetgeving voort komt is dat iedereen wiens persoonsgegevens wij op welke manier dan ook gebruiken hiervoor zijn toestemming moet geven.. Om geen nodeloos e-mail verkeer te genereren gaan we er vooraleerst van uit dat iedereen die niet akkoord gaat met de opslag en gebruik van zijn persoonsgegevens via Email bezwaar maakt.

Bent u het er wel mee eens hoeft u verder niets te doen.

Voor verdere informatie hierover kunt u mij gerust aanspreken.

Groet Gijs

Indien men bezwaar had kon men toen kunnen reageren. Bezwaar indienen kan nog steeds door te reageren via de contactgegevens op deze pagina.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de golfclub wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:         Gijs van den Berg

E-mail:                          molenhoekprivacy@gmail.com

Telefoonnummer:          0615598698

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.