Reglement

Pitch & Putt golfregels

Bij Pitch&Putt Golf worden de ”Golfregels 2012-2015” en de “samenvatting van de Golfregels” gebruikt als basis van de spelregels. Deze zijn op de website van de NGF te vinden.

Echter zijn er een aantal specifieke Pitch&Putt Golfeigen afwijkingen die prevaleren boven de golfregels:

1. Het materiaal:

– max. aantal clubs 3, waarvan tenminste één putter.
– drivingrange-/cq Pitch&Putt ballen zijn niet toegestaan (m.u.v.de locale competitie)

2. De afslagplaats.

-iedereen speelt van dezelfde afslagplaats
-de grootte van de afslagplaats wordt bepaald door de fysieke grootte van deze plaats(en niet door stoklengte)
-spelen van deze afslagplaats is verplicht
-opteeën is met ingang van 2018 niet meer verplicht.

3. Strafbepaling in Matchplay en Strokeplay is gelijk en is max één strafslag, c.q. diskwalificatie.

4. Pitch&Putt Golf kent slechts één type waterhindernis, gemarkeerd met rode kenmerken en/of “maaigrens”.

5. Een bal is verloren wanneer deze na drie minuten zoeken niet is gevonden.

6. Gebruik putter is op de green verplicht!

7. Een ingebedde bal mag door de baan worden opgenomen, gereinigd en daarna gedropt.

8. Oude hole plug mag worden ontweken wanneer de bal zich op de green bevindt

9. Bij relief is de afstand altijd twee stoklengtes(ongeacht wel/geen strafslag)

10. Spelen van de verkeerde afslagplaats.

– één strafslag,
– diskwalificatie bij afslaan op de volgende hole en fout niet gecorrigeerd.

11. Zowel bij Strokeplay als Stableford wedstrijden is oefenen op de baan vanaf 1 uur voor de wedstrijd niet toegestaan, tenzij het wedstrijdreglement anders bepaald. Bij Matchplay is dit wel toegestaan.

Andere reglementen

Verder kun je op deze site het relgement vinden voor: